ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران

Print Friendly, PDF & Email

چکیده: این مقاله ضمن ترسیم گونه‌های مختلف تزاحم میان اجرای مجازات‌ها، شماری از معیارها و شاخص های مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث می گذارد. مقاله تأکید می‌کند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حق‌الناس بر حق‌الله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حق‌الله، حق‌الناس و مصادیق آن‌ها در انواع کیفرها، به ادله تقدیم حق‌الناس بر حق‌الله پرداخته است. همچنین نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازات‌ها در فرض اجتماع مورد اشاره قرار گرفته و صورت‌های گوناگون اجتماع مجازات‌ها به تفکیک بررسی شده است. یکی از این صورت‌ها اجتماع مجازات‌های حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حق‌الناسی دارد حکم می‌شود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویه قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.

برچسب‌ها: , , , ,

 • 1
 • 10
 • 8
 • 87
 • 396
 • 2,014
 • 24,709
 • 254,687
 • 99,749
 • 211
 • ۱۴۰۰-۰۱-۱۸