برابری دیۀ زن و مرد در آموزه های اسلامی

Print Friendly, PDF & Email

بر پایه یک فتوای مشهور و سنتی در فقه اسلامی خون بهای یک زن نصف خون بهای مرد است. این کتاب این فتوا را نقد می کند و به نفع برابری دیه زن و مرد استدلال می کند. برابر یافته های این پژوهش راه های فقهی برای تنظیم نظام جدید دیات و جبران خسارت های بدنی گشوده است. برای این منظور، اصول بنیادین مانند عدالت، انصاف و اشتراک در احکام همراه با ملاحظه واقعیت ها و اقتضائات جوامع مدرن بسیار اساسی اند. کتاب با تکیه بر اصول یادشده و استدلال های درون فقهی، ظرفیت های شریعت اسلامی را برای رفع انواع تبعیض های ناموجّه در زمینه هایی مانند ارث، شهادت و تصدّی مناصب عمومی مانند قضاوت برجسته می سازد.

این کتاب توسط انتشارات طرح نو در تابستان ۱۴۰۰ در ۲۴۸ صفحه رقعی به چاپ رسیده است.

برچسب‌ها: , , , , , , ,

 • 1
 • 60
 • 10
 • 32
 • 317
 • 1,130
 • 18,221
 • 265,131
 • 103,423
 • 217
 • ۱۴۰۰-۰۶-۲۳