حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف

چکیده: این مقاله بر پایه التزام به قاعده لزوم معاشرت به معروف، به نقد و بازنگری دیدگاه‎های رایج فقهی و حقوقی در حوزه روابط جنسی زوجین، می‎پردازد. مفاد قاعده، روابط جنسی متعارف را ایجاب می‎کند. بر پایه این قاعده، از جمله ضوابط وضع احکام در حوزه روابط جنسی- همچون دیگر قلمروهای رابطه زن و شوهر- صدق رفتار متعارف است. مفاد قاعده رعایت معیار متعارف در روابط جنسی را الزامی می کند. بر این پایه، نظریه تحدید زمانی حق جنسی زوجه به هر چهار ماه یک بار، با معیار رفتار متعارف ناسازگار است. به همین ترتیب در هر بار رابطه جنسی نیز معیار رفتار متعارف باید مراعات شود. در نتیجه، برقراری رابطه مبتنی بر اجبار، شیوه‎های نامتعارف نزدیکی و برقراری رابطه جنسی خشن، به لحاظ مغایرت با معروف نمی تواند مشروع باشد. مقاله به روش تحلیلی، اثبات میکند که ضابطه وضع احکام در حوزه زناشویی ـ به مانند سایر مصادیق قاعده ـ صدق رفتار متعارف است. مقاله با تأکید بر پویایی مفهوم معروف و متعارف و امکان اثرپذیری آن از عرف های مقبول نتیجه می گیرد که گاه رفتارهایی که پیشتر معروف بوده اند اما اکنون نامتعارف قلمداد می شوند نی توانند مقبول شارع باشند. مقاله همچنین به منظور روزآمد سازی قوانین مدنی ایران در این زمینه پیشنهادهایی ارائه نموده است.
کلید واژه ها: قاعده معاشرت به معروف. روابط جنسی زوجین. حقوق جنسی زوجه. خشونت جنسی.

دانلود فایل NOBAHAR-HOSSEINI.pdf (نوع: PDF ، اندازه: Unknown)

 

برچسب‌ها: , , , ,

 • 1
 • 3
 • 3
 • 2
 • 44
 • 180
 • 5,982
 • 271,385
 • 105,043
 • 217
 • ۱۴۰۰-۰۶-۲۳