📊 خلاصه‌ی آمار سایت:

🗓 تمام بازدیدکنندگان 1403: 167 نفر
✨ کاربران جدید 1403: 156 نفر
⏳️ میانگین حضور کاربر: 152 ثانیه
👁️‍🗨️ دفعات بازدید 1403: 218 نشست


↩️ بازدید دیروز: 18 نشست
↩️ بازدیدکنندگان دیروز: 17 نفر

▶️ بازدید امروز: حدوداً 6 نشست
▶️ بازدیدکنندگان امروز: حدوداً 5 نفر

⏪ بازدید 7 روز گذشته: 80 نشست
⏪ بازدیدکنندگان 7 روز گذشته: 69 نفر

⏮️ بازدید 30 روز گذشته: 202 نشست
⏮️ بازدیدکنندگان 30 روز گذشته: 156 نفر

  • 0
  • 219
  • ۱۴۰۲-۱۱-۲۱