📊 خلاصه‌ی آمار سایت:

🗓 تمام بازدیدکنندگان 1403: 701 نفر
✨ کاربران جدید 1403: 684 نفر
⏳️ میانگین حضور کاربر: 173 ثانیه
👁️‍🗨️ دفعات بازدید 1403: 900 نشست


↩️ بازدید دیروز: 5 نشست
↩️ بازدیدکنندگان دیروز: 5 نفر

▶️ بازدید امروز: حدوداً 4 نشست
▶️ بازدیدکنندگان امروز: حدوداً 2 نفر

⏪ بازدید 7 روز گذشته: 99 نشست
⏪ بازدیدکنندگان 7 روز گذشته: 85 نفر

⏮️ بازدید 30 روز گذشته: 376 نشست
⏮️ بازدیدکنندگان 30 روز گذشته: 300 نفر

  • 0
  • 219
  • ۱۴۰۲-۱۱-۲۱