مرخصی خانواده محورِ زندانی

رحیم نوبهار، دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 

روژین ابراهیمی، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده: یکی از چالش‌های نظام عدالت کیفری تورم جمعیت کیفری در زندان است. مرخصی زندانی از راهبردهایی است که به نوبه خود می‌تواند در کاهش جمعیت زندان و مدیریت کیفی این جمعیت اثر داشته باشد. این مقاله با مروری بر پیامدهای سازنده مرخصی، کارآمدی آن در پیشگیری از بزه‌کاری خانواده زندانی را توضیح می ­دهد. مقاله سپس با پاسخ به برخی انتقادهای وارد بر مرخصی زندانی، راهکارهایی را برای بهینه ­سازی چندوچون مقررات آن همسو با خانواده‌ محوری پیشنهاد می ­نماید. مقاله همچنین به کارکرد اصلاحی-درمانی مرخصی و نقش آن در پیشگیری از بزه‌کاری اعضای خانواده و زمینه­ سازی مرخصی برای انجام وظایف عاطفی، ارتباطی، زناشویی، مدیریتی و فراغتی زندانی در خانه، می ­پردازد.

واژگان کلیدی: حبس، مرخصی، خانواده زندانی، مدیریت زندان.

این مقاله مشترک در منبع زیر به چاپ رسیده است:

مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی مدیریت جمعیت کیفری؛ نظریه و رویه، تحت نظر: دکتر نسرین مهرا، تهران، میزان، ۱۳۹۹، صص۳۴۵-۳۷۰

 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 31
 • 235
 • 4,577
 • 271,684
 • 105,192
 • 217
 • ۱۴۰۰-۰۶-۲۳