مجازات اعدام: چشم اندازی اسلامی

رحیم نوبهار

دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران .

چکیده: این مقاله با تکیه بر برخی از مبانی اصولی و فقهی که پایبندی به آنها به نوبه خود می­تواند شمارگان مجازات اعدام را کاهش دهد، نشان می­دهد که دیدگاه­های اسلامی از جنبه­های گوناگون بر رویکردی کاملاً حدّاقل­گرا به مجازات اعدام تأکید دارد. مقاله، هم به اعدام از باب حد و هم به اعدام از باب قصاص پرداخته و به اعدام از باب تعزیر که در برخی نظریه­های فقهی آمده نیز اشاره کرده است. مقاله همچنین، به برخی از جنبه­های شکلی، ادلّه اثبات و نظام رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام پرداخته است که با کاربست آنها، موارد مجازات اعدام در عمل، به شدّت کاهش می­یابد. ضرورت انسانی­بودن شکل و شیوه اجرای مجازات اعدام نیز به اختصار بررسی شده است. واژه‌های کلیدی: حق حیات|فقه|کیفر اعدام|اصل کمینه‌گرایی در کیفر|اصل احتیاط.

 • 1
 • 27
 • 4
 • 2
 • 45
 • 239
 • 4,603
 • 271,711
 • 105,196
 • 217
 • ۱۴۰۰-۰۶-۲۳