برابری دیۀ زن و مرد در آموزه های اسلامی

بر پایه یک فتوای مشهور و سنتی در فقه اسلامی خون بهای یک زن نصف خون بهای مرد است. این کتاب این فتوا را نقد می کند و به نفع برابری دیه زن و مرد استدلال می کند. برابر یافته های این پژوهش راه های فقهی برای تنظیم نظام جدید دیات و جبران خسارت های بدنی گشوده است. برای این منظور، اصول بنیادین مانند عدالت، انصاف و اشتراک در احکام همراه با ملاحظه واقعیت ها و اقتضائات جوامع مدرن بسیار اساسی اند. کتاب با تکیه بر اصول یادشده و استدلال های درون فقهی، ظرفیت های شریعت اسلامی را برای رفع انواع تبعیض های ناموجّه در زمینه هایی مانند ارث، شهادت و تصدّی مناصب عمومی مانند قضاوت برجسته می سازد.

این کتاب توسط انتشارات طرح نو در تابستان ۱۴۰۰ در ۲۴۸ صفحه رقعی به چاپ رسیده است.

برچسب‌ها: , , , , , , ,

 • 0
 • 29
 • 9
 • 29
 • 163
 • 664
 • 3,272
 • 273,320
 • 105,722
 • 217
 • ۱۴۰۰-۰۶-۲۳