اسلام و مبانی حقوق بشر

کتاب اسلام و مبانی حقوق بشر به بررسی دیدگاه اسلام درباره مباحث بنیادین حقوق بشر مانند: کرامت انسانی، برابری، آزادی، عدالت، صلح، مدارا، اصول کلی حقوق زن و نظریه دولت در اسلام می پردازد. محتوای مباحث کتاب نشان می دهد که درک و فهمی همدلانه از اسلام که با اصول حقوق بشر هماهنگ باشد به آسانی و بدون تکلف امکان پذیر است؛ هرچند مسلمانان می توانند در سطح هنجارهای حقوق بشری برداشت های خود را از اصول حقوق بشر داشته باشند؛ اما این تفسیرها هرگز به گونه ای نخواهد بود که به کم رنگ شدن یا تضعیف اصول و بنیادهای حقوق بشر و بی خاصیت شدن آن بینجامد. کتاب در جای جای مباحث سعی کرده است که به تفسیر مقولاتی که در آموزه های اسلامی وجود دارد و به ظاهر با حقوق بشر ناسازوار با حقوق بشر است بپردازد. کتاب اسلام و حقوق بشر در آذر ۱۴۰۲ توسط نشر نگاه معاصر در تهران در ۳۶۴ صفحه رقعی به چاپ رسیده است.

📊 خلاصه‌ی آمار سایت:

🗓 تمام بازدیدکنندگان 1403: 563 نفر
✨ کاربران جدید 1403: 543 نفر
⏳️ میانگین حضور کاربر: 175 ثانیه
👁️‍🗨️ دفعات بازدید 1403: 706 نشست


↩️ بازدید دیروز: 10 نشست
↩️ بازدیدکنندگان دیروز: 8 نفر

▶️ بازدید امروز: حدوداً نشست
▶️ بازدیدکنندگان امروز: حدوداً نفر

⏪ بازدید 7 روز گذشته: 79 نشست
⏪ بازدیدکنندگان 7 روز گذشته: 72 نفر

⏮️ بازدید 30 روز گذشته: 398 نشست
⏮️ بازدیدکنندگان 30 روز گذشته: 323 نفر

  • 0
  • 219
  • ۱۴۰۲-۱۱-۲۱