..:: آخرین مطالب ::..


اسلام و مبانی حقوق بشر

نقش شخصیت اخلاقی در مسئولیت از منظر ارسطو و آکوئیناس

الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی: مطالعه تطبیقی

ضرورت بازاندیشی آموزه های فقه جزایی در پرتو پدیدۀ دولت-ملت مدرن

ضرورت آزادی نخبگان اجتماعی/ الزامات روشی عاشوراپژوهی

رویکرد تجربی به مجازات: چشم اندازی اسلامی

ضرورت عقلانیت در مبارزه با ظلم

برابری دیۀ زن و مرد در آموزه های اسلامی

مجازات اعدام: چشم اندازی اسلامی

تحلیل ادبی- بینامتنی تسجیر دریاها در آیۀ ششم سورۀ تکویر: تعبیری رؤیاگونه یا متعارف؟

مرخصی خانواده محورِ زندانی

تشهیر بزهکاران

نقد فتوای مشهورِ فقهایِ امامیه درباره ارث کودکان متولد از رابطه نامشروع

ممنوعیت مطلق محاکمه و مجازات مجنون

📊 خلاصه‌ی آمار سایت:

🗓 تمام بازدیدکنندگان 1403: نفر
✨ کاربران جدید 1403: نفر
⏳️ میانگین حضور کاربر: ثانیه
👁️‍🗨️ دفعات بازدید 1403: نشست


↩️ بازدید دیروز: نشست
↩️ بازدیدکنندگان دیروز: نفر

▶️ بازدید امروز: حدوداً نشست
▶️ بازدیدکنندگان امروز: حدوداً نفر

⏪ بازدید 7 روز گذشته: نشست
⏪ بازدیدکنندگان 7 روز گذشته: نفر

⏮️ بازدید 30 روز گذشته: نشست
⏮️ بازدیدکنندگان 30 روز گذشته: نفر

  • 0
  • 219
  • ۱۴۰۲-۱۱-۲۱